Thursday, March 22, 2018

دنیای فانتزی رهبریدنیای فانتزی رهبری
آقای خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی سال ۹۷ از خیالاتش گفت و دنیایی فانتزی را تصویر کرد که به ایران واقعی شباهتی نداشت. رهبر ادعا کرد که همه‌ی ظرفیت‌های طبیعی و انسانی و مالی برای تولید ملی در کشور وجود دارد، در حالی‌که موانع عظیمی در این راه است و کشور در رکود و بیکاری غرق شده است.
اول: ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور و مخاطره‌آمیز بودن توسعه کسب‌وکار به گونه‌ای که سود بانکی از سود تولید اغلب بیشتر است.
دوم: پایین بودن توان رقابتی تولید داخلی با شرکتهای خارجی که وقتی با سوبسیدهای دولتی همراه می‌شود دیگر مزیت‌های صادراتی‌اش را هم از دست خواهد داد.
سوم: فساد اداری، فرایندهای پیچیده بوروکراسی و نارسایی معافیتًهای مالیاتی.