Sunday, March 11, 2018

تصمیم عجیب دکترهای کانادایی: افزایش حقوق نمی‌خواهیمتصمیم عجیب دکترهای کانادایی: افزایش حقوق نمی‌خواهیم
 تعداد قابل توجهی از پزشکان و دانشجویان پزشکی در ایالت “کبک” کانادا در اقدامی غیرمعمول با رد پیشنهاد افزایش دستمزدهایشان به نفع بیماران و کمک به بهبود مراقبت‌ از آنها موجب شگفتی جهانیان شده‌اند.

اولین پرواز مستقیم تهران-بلگراد: صدها ایرانی‌ به صربستان پناهنده شده‌انداولین پرواز مستقیم تهران-بلگراد: صدها ایرانی‌ به صربستان پناهنده شده‌اند

اولین پرواز شرکت هواپیمایی ایران‌ایر از تهران به مقصد بلگراد، پایتخت صربستان، پس از بیست و هفت سال وقفه، روز شنبه دهم مارس، انجام شد. این درحالی است با پناهنده شدن صدها جهانگرد ایرانی در ماه‌ها گذشته (+ لینک)، صرب‌ها نگران افزایش بحران پناهجویی در کشور خود هستند.
قرار است که هواپیماهای ایران‌ایر دوبار در هفته میان دو پایتخت ایران و صربستان تردد کنند، رسانه‌های صرب اعلام کرده‌اند که همه بلیط‌های این پرواز تا پایان تابستان 2018 به فروش رفته است.