Tuesday, January 23, 2018

محمد محمدی گیلانی؛ مدال عدالت برای فرزندکشی


محمد محمدی گیلانی؛ مدال عدالت برای فرزندکشی

ایران وایر

آیت الله محمد محمدی دعوی سرایی که در تاریخ سیاسی معاصر به محمدی گیلانی شهرت دارد، در سال های پیش و پس از انقلاب از جمله روحانیان بسیار نزدیک به آیت الله خمینی و از شاگردان او به شمار می آید.
پس از انقلاب به دستور آیت الله خمینی مسئول تشکیل دادگاه ها انقلاب شد و از آن پس سمت هایی چون حاكم‌ شرع‌ و رياست‌ دادگاه های‌ انقلاب‌ اسلامی،عضو فقها و دبير شورای‌ نگهبان‌، نماينده‌ آیت الله خمینی در دانشگاه‌ها و رییس شورای‌ مركزي‌ نمايندگان‌ ولی فقیه در دانشگاه ها، ریيس‌ هيأت‌ عفو آیت الله خمینی، عضویت در مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام، عضویت در شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی، عضویت در سه‌ دوره‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری به نمایندگی از تهران، و ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده داشته است.
او همچنین در شمار روحانیانی است که به صراحت بر سرکوب و کشتار اعضای گروه های چپ و سازمان مجاهدین خلق در رویدادهای پس از خرداد سال 60 تاکید می کرد.
در دوم و سوم تیرماه سال 60 تنها دو سه روز پس از اوج گرفتن درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و طرفداران آیت الله خمینی این محمدی گیلانی بود که طی اظهاراتی شدیداللحن گفت: «تظاهرات علیه جمهوری اسلامی یعنی تظاهرات علیه رسول الله، یعنی جنگ با خدا، و هر کس که در مخالفت با حکومت در این تظاهرات شرکت کند حتی اگر هیچ کاری هم نکرده باشد، از نظر جمهوری اسلامی حکم باغی و محارب در مورد او صدق می کند و جزایش مرگ است. اگر در خیابان یکی از اینها مجروح شده باشد باید او را تمام کش کرد.»
از دیگر اظهارات شدیداللحن او که در مطبوعات شهریور سال 60 منتشر شده، این جمله اوست که «محارب بعد از دستگیر شدن، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و کیفرش همان است که قرآن گفته. کشتن به شدید‌ترین وجه. حلق آویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن. تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند.»

اینجا مملکت آخوندها سرزمین نفت است