Sunday, January 21, 2018

خانواده لاهوتی؛ پدر دنبال فرزندش به اوین رفت و بازنگشتمرتضی مطهری و حسن لاهوتی در کنار آیت الله خمینی در هنگام بازگشت به ایرانخانواده لاهوتی؛ پدر دنبال فرزندش به اوین رفت و بازنگشت
ایران وایر ، شهرام رفیع زاده
در عکس مشهوری که آیت الله خمینی را حین پایین آمدن از پلکان هواپیمای ایرفرانس در روز 12 بهمن 57 نشان می دهد، دو روحانی نیز در میان همراهان او دیده می شود؛ مرتضی مطهری و حسن لاهوتی.

آیت الله حسن لاهوتی در زمان پیروزی انقلاب 51 سال داشت. او از روحانیان مبارزی بود که سال ها بر علیه محمدرضا شاه فعالیت می کرد و  بارها به همین دلیل بازداشت شده و به زندان افتاده بود؛ اولین بار در سال 42 به خاطر اعتراض به بازداشت آیت الله خمینی و آخرین بار در سال 54 که تا آبان سال 57 تداوم یافت.

نزدیکی او به آیت الله خمینی در سال های پیش از انقلاب از نخستین ماموریتی که در فردای پیروزی انقلاب به او واگذار شد آشکار است؛ فرماندهی نیروهای انقلاب و سازماندهی و راه اندازی سپاه پاسداران.

علاوه بر حسن لاهوتی، پسران او سعید و وحید نیز در سال های پیش از انقلاب به دلیل فعالیت سیاسی بازداشت شده بودند و وحید لاهوتی در زندان با مسعود رجوی از اعضای ارشد مجاهدین خلق آشنا شده بود.