Friday, January 19, 2018

هتک ناموس در کره شمالی جرم نیستهتک ناموس در کره شمالی جرم نیست
Sputnik Iran
به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه سوئدی "اِکسپرسِن"، سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده است که در کره شمالی، زنان اغلب در معرض تجاوز جنسی قرار می گیرند. تجاوزها و دستدرازی به زنان در ارتش این کشور کار روزمره معمولی است.
خانم "لی سو- یِن" Lee So-yeon که از کره شمالی فرار کرد، در آن کشور ستوان گروهان زنان بود. وی می گویند: در دسته من 30 زن بود و هر کدام دستخوش تجاوز جنسی شد. این زن 41 ساله در حال حاضر در کره جنوبی بسر می برد و رییس اتحادیه کره جدید است که از زن های قربانی آن اعمال که به کره جنوبی فرار کردند حمایت می کند.