Wednesday, January 17, 2018

اعتراضات ایران؛ «خشم فروکش نکرده‌است»اعتراضات ایران؛ «خشم فروکش نکرده‌است»
 رادیو فردا : گلناز اسفندیاری ،محمد ضرغامی
رادیو فردا : یک معترض خیابانی ۱۹ ساله از تبریز به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی می‌گوید اگرچه موج اعتراضات اخیر ایران فروکش کرده، اما شدت خشم مردم کماکان باقی است.
هادی، فرزند یک کارگر ساده که نخواسته نامی از وی برده شود، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی می‌گوید: حکومت هیچ کاری نمی‌تواند برای وادار کردن مردم به فروخوردن خشم و قهر خود کند.
این گزارش می‌گوید که تبریز یکی از ۹۰ شهر و شهرستان ایران بود که اعتراضات اخیر در آن‌ها شکل گرفت. این اعتراضات از مشهد، دومین شهر پرجمعیت ایران با شعارهایی علیه گرانی آغاز شد و در سطح کشور با شعارهایی علیه کل نظام گسترش یافت. تا کنون مرگ دست‌کم ۲۲ نفر تائید شده‌است. هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند که کشته‌شدن دست‌کم سه نفر از آنها در زندان تائید شده‌است.