Tuesday, January 9, 2018

خامنه ای گفت انتقام میگیرد

خامنه ای گفت انتقام میگیرد

او مثل همه دیکتاتورها خیزش مردم در زنجیر ایران را به دژمن نسبت داد و گفت:
«به ما در این چندروز خسارت زدند، بدانند این بی‌تقاص نخواهد بود»

او ادامه داد : خبرها غالباً می‌رسد به ما. اجتماع می‌کنند در فلان شهر، مقابل فلان مؤسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا، از این چیزها هست، همیشه بوده، اما این‌ها ربطی ندارد به اینکه کسانی بیایند فریاد بکشند علیه نظام جمهوری اسلامی. من عرض بکنم به شما یک مثلثی در این قضایا فعال بوده است. این سازماندهی شده بوده است. این‌هایی که عرض می‌کنم همه قرائن اطلاعاتی دارد. یک مثلثی فعال بوده‌اند: نقشه، مربوط به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها است. چند ماه هم هست که دارند نقشه می‌کشند. اینکه بیاییم در شهرهای کوچک، از شهرهای کوچک شروع کنیم به طرف مرکز بیاییم. پول برای یکی از این دولت‌های خرپول اطراف خلیج فارس است. خب این کارها خرج دارد باید پول بدهند. آمریکایی‌ها که حاضر نیستند پول خرج کنند تا وقتی این‌ها هستند. ضلع سوم پادویی‌اش است، پادویی‌اش هم مربوط به منافقین بود. اینها از ماهها قبل برنامه ریخته بودند