Monday, January 1, 2018

۱۳ کشته در روز یکشنبه
 ۱۳ کشته در روز یکشنبه
صدای آمریکا
یک روز پس از تجمع‌های اعتراضی روز یکشنبه، تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که اعتراضات در این روز ۱۳ کشته در مناطق مختلف ایران به جای گذاشته است.
شبکه خبر تلویزیون ایران روز دوشنبه ۱۱ دی ضمن اعلام این خبر، کشته‌ها را مربوط به شهرهای تویسرکان، دورود، ایذه و شاهین شهر عنوان کرد.