Sunday, August 5, 2018

رضا اوتادی اولین جان باخته خیزش مردادماهرضا اوتادی اولین جان باخته خیزش مردادماه
رضا اوتادی از شهروندان شرکت کننده در اعتراضات سراسری کرج، شامگاه جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ با شلیک مستقیم گلوله افراد ناشناش کشته شد.
خبرگزاری فارس، ضمن انتشار خبر کشته شدن یکی از معترضان در جریان اعترضات سراسری بدون اشاره به نام وی گفت: «در جریان اغتشاشات جمعه شب در برخی خیابان‌های شهر کرج یک شهروند به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده است. بررسی ها نشان می دهد ضارب از داخل خودرو ۲۰۶ و با سلاحی غیر سازمانی اقدام به شلیک کرده است.»
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، هویت فرد کشته شده در گوهر دشت کرج که طی درگیری‌های شامگاه ۱۲ مرداد که به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده است، “رضا اوتادی” احزار کرد.