Wednesday, August 8, 2018

اصلاح طلب: معضلات حل نشود، فاجعه می‌ شوداصلاح طلب: معضلات حل نشود، فاجعه می‌ شود
علیرضا علوی‌تبار، فعال سیاسی و روزنامه‌نگاراصلاح طلب در مورد شرایط امروز کشور می‌گوید: ایران با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه است که یکدیگر را تقویت و تشدید می‌کنند و، چون مدت طولانی از حل آن‌ها اجتناب شده است، به صورت عمیق و ریشه‌دار درآمده‌اند و به همین دلیل دیگر مساله و مشکل نیستند، بلکه «معضل» و «بحران» هستند. اگر بحران و معضلات موجود حل نشود به فاجعه (سرنگونی نظام) تبدیل خواهد شد.
وی در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که بحث آشتی ملی در راستای تحقق وحدت ملی از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شد و شاید در شرایط کنونی که کشور در داخل و خارج با بحران‌هایی رو به رو است راهکار موثری باشد. شما بر چه اساس دعوت به وحدت را ناکارآمد می‌دانید؟، گفت: مردم دیگر چندان به جناح‌های مختلف اعتماد ندارند و سخنان زیبای آن‌ها را چندان جدی تلقی نمی‌کنند. به ویژه تصور عمومی این است که همه جناح‌ها فاسدند و نمی‌خواهند چیزی تغییر کند.
وی افزود: بخش فعال و تاثیرگذار و تعادل‌بخش در جامعه (اصلاح طلبان) به شدت ضعیف شده‌اند و انگیزه خود را از دست داده‌اند. گویی به تعبیر آقای عبدی همگی نگران، ناامید و خسته‌اند. پیامد این وضعیت ذهنی و روانی نوعی فلج شدن جمعی و صبر و انتظار منفعلانه است.
ایران پرس نیوز