Wednesday, August 22, 2018

فیروز نادری :این رژیم فاسد باید برودفیروز نادری، از مدیران ایرانی‌تبار ناسا که به تازگی به جمع مخالفان جمهوری اسلامی پیوسته، در توییتی، آینده ایران را «یا یک جمهوری سکولار یا پادشاهی مانند انگلستان» دانست اما تاکید کرد که برای هر کدام از اینها «اول این رژیم فاسد باید برود».
و نوشت: «جمهوری اسلامی از پایه خراب است و غیرقابل اصلاح. دین و حکومت باید از هم جدا باشند. اتیه ایران یا یک جمهوری سکولار هست یا پادشاهی مانند انگلستان که حکومت دست نخست وزیر هست. انتخاب بین این دوتا با مردم ایران هست ولی اول این رژیم فاسد باید برود.»