Tuesday, July 24, 2018

جمهوری اسلامی ایران، در برده داری مدرن در فهرست ۱۰ کشور اول جهان قرار گرفت


جمهوری اسلامی ایران، در برده داری مدرن در فهرست ۱۰ کشور اول جهان قرار گرفت
محبت نیوز

بنا به گزارش سالانه «شاخص برده داری جهانی» بالاترین نرخ رواج پدیده «برده داری مدرن» متعلق به کشورهای کره شمالی است. امسال نام ایران نیز در این فهرست دیده در میان ده کشور نخست دیده می شود.
به گزارش «محبت نیوز» به نقل از آمار منتشر شده توسط سازمان Walk Free، فهرست تعداد افرادی که در معرض اشکال مختلف برده داری قرار دارند. در حال حاضر ۴۰.۳ میلیون برده در جهان وجود دارد. در این گزارش بر نقش مناقشات و سرکوب های دولتی در زندگی قربانیان برده داری تاکید شده است.
«بردگان مدرن» افرادی هستند که به دنبال تهدید، خشونت و نیرنگ نمی توانند برخی کارها را رد کنند و یا به طور کلی دست از کار بکشند. آنها همچنین به دلیل استثماری که قربانی آن هستند امکان تصمیم گیری در مورد بدن خود را نیز ندارند.
بنا به گزارش منتشر شده ۷۱ درصد قربانیان «برده داری مدرن» را دختران و زنان تشکیل می دهد. بیش از ۱۵ میلیون نفر از این «بردگان مدرن» قربانی ازدواج اجباری بوده اند.
همچنین سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که ۲۶درصد از برده‌های مدرن کودکان هستند. در ضمن، برده‌های مذکر بالغ، اغلب به خاطر بدهی‌های مالی مجبور به کار می‌شوند، در حالی که زنان اغلب برای روسپیگری مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند.
این مطالعه بر اساس تحقیقات در ۱۶۷ کشور در سراسر جهان ارزیابی شده است. براساس برآوردهای این سازمان، برده داری در کره شمالی رایج تر از کشورهای دیگر است. این کشور با جمعیت بیش از ۲۵ میلیون نفر، ۲.۶۴ میلیون نفر شهروند دارد که مجبور به کار اجباری هستند که توسط دولت اجبار به کار شده اند.
در این فهرست کشورهایی چون افغانستان، موریتانی، سودان جنوبی، پاکستان، کامبوج و ایران نیز قرار دارند.