Wednesday, June 6, 2018

تماس اداره اطلاعات اهواز با یک خانواده: برای تحویل گرفتن جنازه پسرتان مراجعه کنیدتماس اداره اطلاعات اهواز با یک خانواده: برای تحویل گرفتن جنازه پسرتان مراجعه کنید
حاتم مرمضی، جوان ۲۰ ساله ساکن سوسنگرد در استان خوزستان، ۲۲ خرداد سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
در یک سال اخیر خانواده او از محل دستگیری‌ فرزندشان بی‌خبر بودند. ماموران امنیتی به آنها گفته بودند که اگر با رسانه‌ها و دیگران صحبت نکنند، به نفع پسرشان تمام می‌شود.
حالا گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که اداره کل اطلاعات اهواز پس از یک سال با خانواده‌ حاتم مرمضی تماس گرفته‌ و به آنها گفته که برای تحویل جنازه فرزندشان مراجعه کنند.
جزئیات بیشتری درباره اتهامات یا نحوه مرگ این جوان خوزستانی منتشر نشده است.
دماوند