Saturday, May 5, 2018

جمهوری اسلامی سرانجام توسط جوانان سرنگون خواهد شد جمهوری اسلامی سرانجام توسط جوانان سرنگون خواهد شد
 واشیگتن تایمز روز پنجشنبه 13 اردیبهشت 97 طی مقاله یی با عنوان بازی خطرناک ایران از جمله به خامنه یی که زمان زیادی است قدرت را در دست دارد اشاره کرده و می نویسند، «وی بر ماجراجوئیهای خطرناک خارجی به طور فزاینده پافشاري مي كند در حالیکه نارضایتی در كشور متراكم است.
ارز ایران در برابر دلار در پایین ترین سطح خود، رسیده است.
تظاهرات روزانه در شهرهای مختلف ادامه دارد. بیشتر تظاهرکنندگان زیر 25 سال هستند و خواهان تغییر می باشند.
به رغم مشکلات در کشور مقامهای قدیمی ایران اصرار دارند که درگیری در سوریه،یمن و لبنان را تشدید کنند.
آنها یک بازی بسیار خطرناکی می کنند.. جمهوری اسلامی سرانجام توسط جوانان خودش سرنگون خواهد شد.