Saturday, February 3, 2018

جامعه ایران از اسلام دور می‌شود، جلال ایجادیجامعه ایران از اسلام دور می‌شود، 
جلال ایجادی
جامعه ایران با چرخش تاریخی روبرو شده است؟

جنبش اخیر در نوع خود در تاریخ ایران بی مانند است زیرا بنظر می‌آید محتوای سیاسی و نوع انتخاب شعارهایش اعلام آشکار گسست در روند ازخودبیگانگی ایرانیان نسبت به اسلام است. این روند گسست در میدان بازیگری فعالان و کنشگران و نخبگان بیشتر احساس می‌شود و لایه‌های متوسط نیز با آن همسوئی نشان می‌دهند. البته این جنبش به شفافیت و پختگی بسیار بیشتری نیازمنداست تا بر روند گسست آگاه شود. در تاریخ و اجتماع گاه رویدادهایی پیش میآیند که معنایش بلافاصله برای بازیگرانش روشن نیست، ولی در نوع خود، پدیده نو است، بیان یک چرخش است و آغاز نمایش پارادایم‌های تازه است.

نامدارانی که عبا و عمامه‌ خود را دور ریختند
نامدارانی که عبا و عمامه‌ خود را دور ریختند

مسعود نقره کار
کم نیستند نامداران عرصه فرهنگ و سیاست که در نوجوانی و جوانی طلبه و آخوند بودند اما به محضِ گام گذاردن به پهنه خرد و دانش و آگاهی، داوطلبانه طلبگی و آخوندی وانهادند وعبا وعمامه دورریختند.دراین یادداشت به نام برخی از آنان و پاره‌ای از کارهای‌شان اشاره شده است.
کم نیستند بزرگان و نامداران عرصه فرهنگ و سیاست که درنوجوانی و جوانی “طلبه و آخوند” بودند اما با گام گذاردن به پهنه خرد ودانش و آگاهی ، داوطلبانه طلبگی و آخوندی وانهادند و عبا و عمامه دورریختند.
دراین یادداشت به نام برخی از آنان و پاره‌ای از کارهای‌شان اشاره شده است.( درعرصه سیاست نیر بوده اند افرادی که لباس طبلگی و آخوندی کنارگذاشتن و یا ازآن منع وخلع شده اند، مثل شمس قنات آبادی و… که پرداختن به آن ها مطلبی دیگر می طلبد).

Thursday, February 1, 2018

روزی که فرمان اجباری‌شدن حجاب صادر شدروزی که فرمان اجباری‌شدن حجاب صادر شد 
مرتضی بهشتی، حقوقدان :
از سال های نه چندان دور که گشت های انتظامی در کشور به راه افتاد ماموریت آن اصلاح جامعه از زنان بد حجاب و جمع آوری آنان بود و کفن پوشان سینه چاک به استنثناء دوران دولت هشتم و نهم - که عصر حاکمیت سوگلی های حاکمیت بود - هر روز و هر هفته به عنوان مقابله با بد حجابی به خیابان ها می آمدند و فراخوان بیداری غیرت مردان می شدند و تر یبون نمازهای جمعه و منابر مساجد و بلندگوهای مداحان نیز با چشم پوشی در دوره هشت ساله دولت هشتم ونهم فریاد واسلاما سر میدادند که ؛ چرا تارمویی از زن مسلمان ایرانی دیده شده است و حتی چرا روسری های رنگی برخی از زنان بیرون چادر قرارگرفته شده است و به دولت های وقت حمله می کردند و چه ها که نثار نمی کردند!