Tuesday, December 19, 2017

قم؛ پایتخت آخوندها کارنامه جمهوری اسلامیقم؛ کارنامه جمهوری اسلامی

رادیو فردا
«قم» را می‌توان پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی نامید؛ شهری که هرچند «واتیکان شیعه» نیست اما در مقام بازتولید ایدئولوژی و مشروعیت‌بخشی به نظام ولایت فقیه جایگاهی بس ویژه دارد. 
قم با حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، به‌مثابه یکی از مصادیق برجسته کارنامه جمهوری اسلامی قابل ارزیابی مستقل است؛ چراکه حکومت ابتناء‌یافته بر ولایت مطلقه فقیه به‌دلیل اهمیت ویژه قم، تلاشی معنادار و هزینه‌کردی نجومی برای توسعه و آبادانی آن در چهار دهه اخیر مبذول کرده است. 
با وجود تمام هزینه‌کردها (که خود را ازجمله در اختصاص صدها میلیارد تومان اعتبار به نهادهای مذهبی و حوزوی مستقر در قم متبلور می‌کند) و به‌رغم حمایت‌های پیدا و پنهان و گوناگون حکومت، نتیجه ـ مبتنی بر داده‌های رسمی ـ تأمل‌برانگیز و بلکه اسف‌بار است.
در زیر به برخی از آسیب‌های اجتماعی و نیز پاره‌ای شاخص‌های اقتصادی اشاره می‌شود؛ داده‌هایی که هرچند در جمع‌بندی نهایی و همه‌جانبه باید در کنار شاخص‌های اثباتی و ایجابی مورد ارزیابی نهایی قرار گیرند، اما به‌قدر لازم در خور مداقه هستند. 
«سونامی» طلاق