Wednesday, December 6, 2017

مشاور وزیر راه: ۱.۵ میلیون ایرانی درصف مهاجرت به استرالیا و کانادا هستندمشاور وزیر راه: ۱.۵ میلیون ایرانی درصف مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند

"۱.۵ میلیون ایرانی درصف مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند. افرادی که بدون شک کارشناس و نیروهای ورزیده محسوب می شوند و خروج آنها به اقتصاد ملی آسیب فراوان خواهد زد."
این بخشی از گفته های تازه مشاور وزیر راه و شهرسازی است. حسین عبده تبریزی بنیان‌گذار بانک اقتصاد نوین و رئیس بورس اوراق بها دار تهران بوده است. او سازمان وبنگاههای پرشماری را در بخش خصوصی راه اندازی کرده و در حال حاضر بعنوان مشاور وزیر راه وشهرسازی در کابینه دولت حسن روحانی قرار دارد.
او روز دوشنبه ۱۳آذرماه سال جاری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اطلاعاتی را در اختیار مخاطبان قرار داد که اگر چه در نوع خود جالب است اما بسیار خطرناک محسوب می شود.

۱.۵ میلیون ایرانی درصف مهاجرت

به پیشوازِ ۱۶ آذر؛ روز دانشجوبه پیشوازِ ۱۶ آذر؛ روز دانشجو
دوشنبه ۱۳ آذر ۹۶ دانشجویان دانشگاه تهران در پاسخ فراخوان برگزاری مراسم روز دانشجو، دست به یک تجمع اعتراضی زدند. آنها به زندان‌سازی دانشگاه و اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه اعتراض کردند.
دست‌نوشته‌ها و شعارهای دانشجویان به این صورت بود: 
« با سنوات و وامها شدیم برده بانکها»
«یا تهدید و یا احضار ساکت نمی‌شیم این‌بار»
«مسکن و کار و درمان آموزش رایگان خواسته زحمتکشان»
«آموزش و سلامت در خدمت تجارت»
در دانشگاه بیگاری بعد از تحصیل بیکاری»
«از بابل تا آبادان سرکوب دانشجویان»
«خوابگاه دخترانه زندانه زندانه»
«تبعیض جنسیتی محکوم است محکوم است»
دانشجویان تظاهرکننده خطاب به سایر دانشجویان شعار می‌دادند:
«دانشجوی باغیرت حمایت حمایت»
«ما تماشاگر نمی‌خواهیم به ما ملحق شوید»