Monday, September 18, 2017

کارگر جنسی هستیم، چطور به ایران برگردیم؟
«ما چند دختر هستیم که برای کار به دبی آمده‌ایم. تعدادی از ما در ایران به کار مشغول بودیم و تعدادی در این‌جا شروع به کار کردیم. ما در این‌جا سختی می‌کشیم اما چاره‌ای نداریم. راه برگشتی به ایران نداریم و جای دیگری هم ما را راه نمی‌دهند. متاسفانه مشکلات زندگی ما را به این راه کشانده است و هرچقدر بیشتر در این کار می‌مانیم، حالت روحی ما و زندگی‌های‌مان آشفته‌تر می‌شود.»