Friday, July 7, 2017

اماکن تروریستی یعنی مساجد در فرانسه بسته میشوند
قانونگذاران فرانسوی با تمدید وضعیت فوق العاده در این کشور برای شش ماه دیگر موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که به عنوان بخشی از تدابیر اتخاذ شده، سه مسجد دیگر بسته می‌شود.
تحت قوانین وضعیت فوق العاده در فرانسه، اختیارات بیشتری به نیروهای امنیتی این کشور برای انجام عملیات شناسایی و بازداشت مظنون وابسته به گروه‌های تروریستی داده می‌شود.
وزیر کشور فرانسه اعلام کرد: بسیار مهم است که مردم ما در ایمنی و امنیت به سر ببرند. از آغاز سال جدید ما هفت حمله تروریستی را که می‌توانست موجب کشته شدن بسیاری شود، خنثی کرده‌ایم.
وی ادامه داد: وضعیت فوق العاده به دولت این امکان را می‌دهد که مساجدی را که در آن افراد به "ترویج افراط گرایی و تروریسم" می‌پردازند، تعطیل کند. این تعطیلی به مدت شش ماه خواهد بود. از زمان آغاز وضعیت فوق العاده در فرانسه تاکنون شانزده مسجد تعطیل شده است.

در این راستا ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد، دولتش تدابیر لازم را برای وضعیت فوق‌العاده اتخاذ خواهد کرد.