Monday, May 1, 2017

تجاوز به کودکان در فوتبال و مدارس مملکت اسلامی ایران «کودک آزاری» عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود. برخی از این آثار می تواند مخفی باشد: ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین، اشکال مخفی کوک آزاری است.

به گزارش سلامت نیوز، ماهنامه دنیای فوتبال در گزارشی نوشت: «کودک آزاری» عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود. برخی از این آثار می تواند مخفی باشد: ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین، اشکال مخفی کوک آزاری است.

تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انوع کودک آزاری فیزیکی است. کودک آزاری در فوتبال، موضوعی است که بیش تر در مورد تعرضات و تجاوزهای جنسی به کودکان علاقه مند به فوتبال اطلاق می شود. با اطلاعاتی که اخیرا فاش شده، مشخص شده است که این موضوع هیچ حد و مرزی ندارد و افراد در تمام کشورها و در تمام مکان ها می توانند مورد تعرض قرار بگیرند. در این پرونده قصد داریم نگاهی جزیی تر به این مقوله داشته باشیم و تبعات جدی آن را در چند فصل مورد بررسی قرار دهیم.

فصل اول: چرا کودک آزاری؟
پدوفیلیا، یک انحراف جنسی و یک اختلال روانی است که در آن، فرد از لحاظ جنسی جذب کودکان می شود و می توان گفت این نوع جذب شدن، غیرطبیعی و غیرعادی است. در محافل عمومی، کم تر در مورد این موضوع بحث می شود و عدم آگاهی افراد، به خصوص نوجوانان و خردسالان، باعث سوءاستفاده هایی از آنان می شود.