Monday, March 27, 2017

گوش هایش را بریدم تا مردی نگاهش نکند
زن به هر مصیبتی بود طلاق گرفت. در ولایت تخار زندگی می کرد ، جایی در شما افغانستان . جانش به لبش رسیده بود و دو کودکش شاهد خشونتی بودند که بر او می رفت .
پنجشنبه ۱۴ بهمن گرگ و میش صبح مرد راهی خانه زن شد که حوالی “تالقان ” زندگی می کرد. اسلحه اش را پنهان کرده بود تا همسایه ها مشکوک نشوند . در زد و صبر کرد تا بلکه زن در را باز کند و همین اتفاق هم افتاد . زن جوان که ۳۰ سال هم بیشترنداشت در را باز کرد وهمسر سابقش را رو در روی خود دید و فهمید که داستان پایان خوشی ندارد . مرد دست به ماشه برد و گلگدن را کشید . جلوی چشمانش را نفرت و انتقام و خون گرفته بود و شلیک کرد . زن آماج گلوله قرار گرفت و در خون غلطتید . زندگی اش در ۳۰ سالگی به جرم طلاق به پایان رسید در حالیکه که مرد در کمرکش کوچه خاکی گم شد وفرارکرد .

انتخابات آلمان: پیروزی در گام اول برای حزب مرکلحزب آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در انتخابات ایالت سارلند که بسیاری آن را محکی برای پیش‌بینی انتخابات سراسری سپتامبر امسال می‌دانند، به راحتی پیروز شده است. 
خانم مرکل که قصد دارد برای دور چهارم صدراعظمی هم نامزد شود تحت فشار رقبای خود به ویژه از جناح چپ است. 
روز یکشنبه (۲۶ مارس - ششم فروردین) حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (سی.دی.یو) موفق شد با کسب حدود ۴۱ درصد آرا در ایالت سارلند در برابر نزدیک‌ترین رقیبش یعنی حزب سوشیال دموکرات (اس.پی.دی) که حدود ۳۰ درصد آرا را کسب کرد، به راحتی پیروز شود. 
با ورود مارتین شولز از حزب چپ‌گرای سوشیال دموکرات آلمان و افزایش محبوبیت او در هفته‌های اخیر، اکنون خانم مرکل و حزبش برای پیروزی در انتخابات ۲۴ سپتامبر، احساس خطر می‌کنند.
با وجود این، انتخابات امروز در ایالت کوچک سارلند که تنها حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد، برای بسیاری نیمرخی از تمایل رای دهندگان بود.
انتخابات آلمان با توجه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا و قوی‌تر شدن جریان‌های ملی‌گرایانه در نقاط مختلف اروپا، امسال با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود. 

بی بی سی