Friday, March 17, 2017

رستم قاسمی٬ وزیر سابق نفت: برخی خزانه کشور را با خزینه اشتباه گرفته‌اند
رستم قاسمی٬ وزیر سابق نفت گفته که «برخی خزانه کشور را با خزینه اشتباه گرفته‌اند و رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصد شوخی‌‌ بیش نیست.»

آقای قاسمی این مطالب را در واکنش به گزارش اخیر بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصدی ایران در سه ماهه بیان کرده است.

وی گفته «در تاریخ ایران و حتی جهان چنین چیزی را سراغ ندارم، بنا بر اصول برای هر درصد از رشد اقتصادی اصولاً باید ۱۰۰ هزار مورد شغل ایجاد شده باشد.»

قاسمی اضافه کرده «رشد اقتصادی بدون احتساب نفت آن‌طور که من شنیدم بر اساس آمار چند موسسه خارجی زیر دو درصد بوده است.»

وزیر سابق نقت همچنین درباره نتیجه انتخابات آینده ریاست جمهوری گفته «بحث وضع اقتصادی بد بوده و تبدیل به پاشنه آشیل دولت شده است.»

وی افزوده که «بعضی‌ها خزانه را با خزینه اشتباه گرفته‌اند، درآمدها و هزینه‌های هر دولتی مشخص است.»

دیگربان