Wednesday, March 15, 2017

حکم اعدام مرجان داوری برای ترجمه چند کتاب در مملکت آخوندها
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه پانزده دادگاه انقلاب مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۰ ساله را به “افساد فی‌الارض” متهم کرده و برای وی حکم اعدام صادر کرده؛ “رابطه نامشروع”، “اجتماع و تبانی علیه نظام” و “عضویت در فرقه عرفانی اکنکار” به دلیل کتاب‌هایی که ترجمه کرده، ازجمله مصادیقی است که در این حکم عنوان شده است.

جلسات دادگاه این مترجم پیش تر در مهر و آذرماه سال جاری در شعبه پانزده دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شده بود.

ویلدرز : اسلام میانه رو وجود نداردویلدرز : مسلمان میانه رو وجود ندارد آنها دروغگو هستند

امروز مردم هلند در انتخابات سراسری شرکت می‌کنند، انتخاباتی که نوعی دماسنج افکار عمومی در اروپا کمی پیش از یکی از مهمترین رای‌گیری‌های این قاره تلقی می‌شود، یعنی انتخابات فرانسه. مهمترین سوال در هر دو انتخابات این است: آیا نامزد راست افراطی ضد مهاجرت و ضد اسلام و طرفدار ترامپ برنده انتخابات خواهد شد؟
حتی اگر نظرسنجی‌ها نشان دهند که این نامزدها شانس ندارند (که اینطور نیست)، همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا به همه یادآوری می‌کند آنچه غیر محتمل به نظر می‌رسیده ممکن است اتفاق بیفتد.
از این رو انتخابات هلند به عنوان پیش‌درآمد انتخابات در فرانسه دیده می‌شود که یکی از ستون‌های اصلی اتحادیه اروپاست.
رقابت بین دو نفر است، مارک روته نخست وزیر فعلی و رهبر "حزب مردم برای آزادی و دموکراسی" و چهره‌ای بسیار جنجالی به نام خیرت ویلدرز، رهبر "حزب آزادی"، از دوستان و حامیان سرسخت دونالد ترامپ، مارین لوپن و نایجل فاراژ.
ظهور چهره‌ای مثل خیرت ویلدرز در کشوری که همیشه به فرهنگ تساهل و مدارای خود افتخار می‌کرده حاکی از بحران هویتی است که سرزمین گل و آسیاب‌بادی دچار آن شده.