Saturday, February 11, 2017

دامنه تماس‌های آمریکایی‌ها با محمد بهشتی در اسناد جدید
 داستان انقلاب ایران روایت‌های ناگفته زیادی دارد، گوشه‌های تاریکی که بعد از گذشت حدود چهار دهه با انتشار اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا به تدریج در حال روشن‌تر شدن است.

پیام های دیپلماتیک جدیدی که سایت افشاگر ویکی‌لیکس منتشر کرده حاوی اطلاعات بحث برانگیزیست و تصویری تازه ای از وقایع پشت پرده انقلاب ارائه می دهد.

بنا بر یک سند، ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در تهران، یک روز قبل از خروج شاه از کشور، به واشنگتن گزارش می‌دهد که فرماندهان ارتش شاهنشاهی به فرستاده نظامی کارتر در ایران - ژنرال رابرت هایزر - گفته اند که به طور اصولی با رئیس جمهور شدن مهدی بازرگان مشکلی ندارند.