Tuesday, January 31, 2017

محبوبیت خامنه ای از نظر آخوند محمد یزدیرئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: ولی‌امر آنقدر در جامعه محبوب است که خواسته‌هایش بر زمین نمی‌ماند


محمد یزدی گفته که «ولی امر به‌عنوان نائب امام زمان، آن‌قدر در میان امت مقبولیت، محبوبیت و نفوذ دارد که هیچ‌گاه نمی‌گذارند چیزی از خواسته‌های ایشان بر زمین بماند.»

آقای یزدی اضافه کرده «ولایت‌فقیه به‌عنوان بحثی صرفاً تئوری نبوده و بحثی اجرایی و عملی است که باید در منظر و مرآی حاکمیت به‌طور کامل احساس و دیده شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «نگرانی که در میان بسیاری از دلسوزان وجود دارد این است که گویا روند عمومی حوزه، به‌گونه‌ای پیش می‌رود که برخی می‌خواهند تحت عناوین خاص، حوزه را به دوران قبل از انقلاب برگردانند.»

به گفته وی «وقتی سخن از انقلابی ماندن حوزه به میان می‌آید باید حوزه‌های علمیه به‌ویژه حوزه علمیه قم به‌عنوان بزرگ‌ترین حوزه شیعی، مهم شمرده شود

دیگربان:

برخورد نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی
همزمان با تصمیم های تنش آفرین ترامپ برای جلوگیری از سفر اتباع چند کشور اسلامی به امریکا، امروز رسانه و حزب متحد وی دو حرکت خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را کلید زدند.

ابتدا نمایندگان کنگره مدعی شدند برای مهار قدرت تهران به زودی طرح برخورد نظامی با جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار می دهند و سپس ارگان رسانه ای جمهوری خواهان در یک جنگ روانی مدعی شد که تهران یک موشک بالستیک آزمایش کرده است

به گزارش سهندنامه شبکه فاکس نیوز ساعاتی قبل مدعی شد حکومت ایران بطور مخفیانه موشک بالستیک ازمایش کرده است. این خبر تحریک کننده که همراستا با تصمیم های ترامپ علیه اتباع ایرانی منتشر شد از سوی برخی نمایندگان کنگره به عنوان مستمسکی برای اعمال فشار بر تهران مورد استفاده قرار می گیرد.

قبل از گزارش تحریک آمیز فاکس نیوز کنگره آمریکا لایحه استفاده از حمله نظامی علیه حکومت ایران را مطرح کرد. نمایندگان پیشنهاد دهنده این لایحه مدعی شده اند که طرح آنها هنوز به رای گذاشته نشده است اما در صورت تصویب همانند دوره بوش  به ترامپ اجازه می دهد بدون اجازه کنگره از حمله نظامی پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی استفاده کند

ایران آنلاین: