Monday, January 30, 2017

شمار امضاکنندگان طومار مخالفت با سفر دونالد ترامپ رئيس‌جمهوری آمریکا به بریتانیا، از یک میلیون نفر گذشتدر هر دقیقه 1000 نفر به طومار مخالفت با سفر ترامب به بریتانیا می‌پیوندند

به گزارش بی بی سی تعداد امضاهای یک طومار اینترنتی در مخالفت با سفر رسمی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا به بیش از یک میلیون رسید.

امضاکنندگان این طومار از دولت بریتانیا خواسته‌اند دعوت از آقای ترامپ را لغو کند ولی دفتر نخست وزیری بریتانیا با درخواست آنها موافقت نکرده است.

تاریخ این سفر هنوز معلوم نشده ولی قرار است در سال جاری میلادی انجام شود.

بر اساس قوانین بریتانیا هر درخواستی که به امضای صد هزار نفر یا بیشتر برسد باید در مجلس این کشور به بحث گذاشته شود.

امضا کنندگان این طومار گفته‌اند سفر آقای ترامپ خاطر ملکه الیزابت را آزرده می‌کند.

اما دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته است که دعوت‌نامه ارسال شده و آقای ترامپ هم آن را پذیرفته است.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا اولین رهبر بلندپایه خارجی بود که پس از پیروزی دونالد ترامپ به دیدار او در کاخ سفید رفت.