Wednesday, June 14, 2017

پیشنهاد ۱۵ میلیون یورویی والنسیا برای خرید سردار آزمونمدیران والنسیا برنامه ریزی ها را برای تقویت تیمشان برای فصل آینده آغاز کرده اند که یکی از گزینه هایی که پیرامون این تیم مطرح شده سردار آزمون، مهاجم تیم ملی ایران و روستوف است.
به گزارش وبسایت نود، رسانه های روسیه از تماس های پی در پی مدیران والنسیا برای خرید این مهاجم ۲۲ ساله خبر داده اند. قرارداد فعلی آزمون با روستوف تا سال ۲۰۱۸ اعتبار دارد. این فصل آزمون در ۴۱ بازی در روستوف ۱۲ گل زد و ۱۲ پاس گل داد و شایعاتی پیرامون انتقال وی به باشگاه های ایتالیایی و فرانسوی وجود داشته است.
گفته می شود که مبلغ پیشنهادی والنسیا برای خرید آزمون ۱۵ میلیون یورو خواهد بود
وبسایت رسمی برنامه نود