Thursday, June 1, 2017

سگ آزار دیده ایرانی به کالیفرنیا رسیدفریاد از این کافران بی خدا 

شبکه خبری ای بی سی ‌لس‌آنجلس ضمن انتشار عکسها و پست‌های اینستاگرام در مورد این سگ نوشت « ایزابلا با 30 هزار فالوور در شبکه‌های مجازی امروز از رسیدن پاگی از ایران به ‌لس‌آنجلس خبر داد.» 
این شبکه از ایزابلا با نامی موسوم به « ملکه پاگی» که مصداق نجات دهنده‌ای برای حیوان است یادکرد. 
پاگی سگ رنج دیده‌ای بوده که در کنار یکی از جاده‌های ایران در حالی که خودرویی او را زیر گرفته بود از ناحیه گردن دچار آسیب جدی بوده است. 
ایزابلا می‌گوید یکی از ایرانیان عاشق حیوانات که از نیواورلئان به تهران سفر کرده بود مسئولیت اخذ ویزای پاگی و آوردن او به ‌لس‌آنجلس را متقبل شد. 
ایزابلا می‌گوید در تمام مدت پروازهای طولانی از تهران به فرانکفورت و سپس از آن گذرگاه به ‌لس‌آنجلس انتظار ملاقات پاگی را داشته است.