Tuesday, May 30, 2017

احمدی‌نژاد برای دریافت کمک مالی حساب بانکی اعلام کرددفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران شماره حسابی را برای دریافت کمک‌های مالی به منظور تأمین هزینه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود اعلام کرده است.
این شماره حساب پس از آن معرفی شده که نزدیکان آقای احمدی‌نژاد از تخلیه ساختمانی در نارمک با حکم قضایی خبر دادند که به گفته آنها، محل اقامت محافظان رئیس جمهور پیشین بوده و با فشار دولت حسن روحانی از آنها پس گرفته شده است.
وبسایت‌های خبری و حساب‌های کاربری نزدیکان و هواداران آقای احمدی‌نژاد در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از فیش‌های پرداخت به این حساب را منتشر کرده‌اند.
حساب مذکور یک حساب مشترک بانکی به نام آقای احمدی‌نژاد و حمید بقایی است.