Tuesday, March 21, 2017

بي بي سي در مورد ايرانيان لوس انجلس سياه نمايي مي كنندبي بي سي در مورد ايرانيان لوس انجلس سياه نمايي مي كنند
یک ترجمه از ناقص و البته یک گرازش مغرضانه از بی بی سی فارسی دامنه گسترده ای از اعتراصات را در پی اشته است. با اینکه سابقه چنین رفتارهای غیر حرفه ای از بی سی سی فارسی تازگی ندارد، اما اینبار ایرانیان ساکن غرب آمریکا در تلاشند تا اسناد جدی در بی اعتباری ادعاهای بی بی سی فارسی و تفاوت بین حقیقت و آنچه بی بی سی به عنوان حقیقت جا می زند را به دید دیگر هموطنان خصوصا کسانی که در ایران زندگی می کنند برسانند.
ين جا تهران جلس نيست اما لوس انجلسي هم نيست كه تعريفش را شنيده ايد. ايرانيان اين شهر امسال نوروز را به ميان بي خانمانها و كارتن خوابهاي لوس انجلس برده اند
اردوان مفيد: وقتي سالي يك بار نوروز از را مي رسد ايرانيها دور هم جمع مي شوند و غذاشون را با آنهايي كه محتاج هستند تقسيم مي كنند تا بهشون حس خوب و انرژي بده .
سياوش اردلان: ظاهرا" اين آقاي محترم رسوم ماه رمضان را با رسوم نوروز اشتباه گرفته ولي براي بخت برگشته ها مهم نيست. مهم اين است كه عده اي هم شهري از بالاي شهر آمده اند تا انسان دوستي خود را نشان دهند.
يك بي خانمان: خيلي خوبه هم براي ما بي خانمانها هم براي ايرانيها. غذا خيلي خوشمزه است ما كه اين جا آب و غذاي درست و حسابي نداريم مرسي كه به ياد ما بوديد.
يك بي خانمان : همه انسانها بايد سر يك سفره بنشينند و نان و نمك بخورند نه فقط ايراني  و اسپانيايي و سياه پوست. همه آدمها . اين جوريه كه دلهامون به هم نزديك مي شود.
اين حركت براي ايرانيهاي لوس انجلس كه به زندگي در حباب مشهورند حركت تازه اي است انگيزه هاي اين نمايش هاي انسان دوستانه خيلي هم به شرايط سياسي امروز و وجهه ايرانيها بين مردم امريكا بي ربط نيست 
اردوان مفيد: وقتي ما را از كشورمون بيرون كردند امريكايي ها به ما يك خانه جديد و آرزوهاي جديد دادند و امروز ما داريم سعي مي كنيم قانون را رعايت كنيم. هر چه رييس جمهور امريكا مي گويد گوش كنيم حتما" مي دونه چي مي گه بايد بگذارند درهاي امريكا  به روي ايرانيها باز باشه كه با پول و معلوماتشان بيايند به مردم امريكا كمك كنند همانطور كه در ٣٦ سال گذشته كردند.
سياوش اردلان: ٣٩ سال آقا نه ٣٦ سال . شايد اين حرفها كمي پراكنده گويي به نظر بيايد اما نيت آن روشن است . ايرانيان آمريكا مي خواهند به امريكاييها نشان دهند كه آدم هاي خوب و خيري هستند. در جامعه امريكا كه نابرابري بيداد مي كند و تنها در لوس انجلس نزديك به ٥٠ هزار بي خانمان زندگي مي كنند فرصت براي نيكوكاري فراوان است و چه فرصتي بهتر از نوروز .
اگر ايرانيان لوس انجلس طعم روياي امريكايي را چشيده اند امروز توانسته اند با مقداري غذا و سرگرمي رايگان كام انهايي را شيرين كنند كه سهمشان از روياي امريكايي همين چادرها و كوله پشتي هاست.
سياوش اردلان - بي بي سي
براي ان كه ببينيم بي بي سي تا به چه حدي عليه ايرانيان لوس انجلس غرض ورزي مي كند خواهشمند است به نكات زير توجه كنيد
١-قدمت  Midnight Mission كه يك موسسه غير انتفاعي امريكايي است كه مسئول اين كار نيكوكارانه بوده است سابقه اي يك صد و سه ساله دارد. این اسناد را ملاحظه فرماييد. 
      
٢- ايرانيان لوس انجلس چندين سال است با اين موسسه در موارد نيكوكارنه همكاري مي كنند. ( دست کم از سال ٢٠١٤ )  
٣- مخبر بي بي سي مي گويد " ايرانيهاي لوس انجلس كه به زندگي در حباب مشهورند " لطفا" بگويند اين اشتهار كجاست . آيا در گوگل اگر اين جمله بيايد هزاران بار يافت مي شود يا اين كه از تبليغات جمهوري اسلامي است چرا كه لوس انجلس هنوز از يك سو بزرگترين سنگر ايرانيان ضد رژيم استبدادي ديني است و از سوي ديگر بيشترين كارهاي فرهنگي، هنري، اجتماعي وسياسي در جامعه ايراني خارج از كشور در ان انجلم مي پذيرد  
٤- اقاي سياوش اردلان ادعا مي كند كمك به تهيدستان از رسوم نوروزي نيست و از رسوم ماه رمضان است ادعايي كه حتي جمهوري اسلامي نيز نمي كند. به این سند نگاه كنيد 
به راستي آفاي سياوش اردلان از خوان نوروزي خبر ندارد يا اين كه اين جا نيز نه فقط ايرانيان لوس انجلس را بلكه دهش ايرانيان را در تمامي قرون و اعصار كه انجام  داده اند را  بي اعتبار كند.
٥- در گزارش خبرگزاري ها بويژه خبرگزاري هاي بين المللي معمولا نام شخص را پيش از مصاحبه مي پرسند و نام او  
را در زير ويديو مي گذارند. با اقاي اردوان مفيد كه به نوبه خود ادم بسيار مشهوري است مصاحبه شده و اقاي سياوش اردلان ايشان را "اقاي محترم " خطاب مي كند. امروز يعني ٢٠ مارچ از سوي خبرگزاري ايرانشهر با آقاي اردوان مفيد تماس گرفته شد و ايشان به اين ترتيب پاسخ دادند.
الف-روي ميكروفون شخص مصاحبه كننده آرم خبرگزاري  رويترز  
بود و اگر بي بي سي مي خواست با من مصاحبه كند نمي پذيرفتم.
ب- در آغاز مصاحبه نام مرا پرسيدند و من نام و نام فاميل خود را به انگليسي تلفظ كردم و هم چنين حرفه ام را.
به راستي يك بار ديگر از آقاي سياوش  اردلان و بنگاه بي بي سي كه اين قدر دقيقند كه وقتي اقاي مفيد به استعاره از گذشت ٣٦ سال از انقلاب مي گذرد با لحن زننده و توهين آميز اظهار فضل مي كند كه اقا ٣٨ سال است نه ٣٦ سال چرا از دقت لازم  در موارد متعدد اعمال جنايتكارانه جمهوري اسلامي خبري نيست.
هدف از اين سياه نمايي چيست؟ به ايرانيان ياري دهنده چه ارتباطي دارد كه ٥٠ هزار نفر بي خانمان در لوس انجلس زندگي مي كنند؟ و بسيار چراهاي ديگر