Thursday, March 9, 2017

پیروزی بزرگ برای اعراب در مقابل ايران
روزنامه الریاض عربستان سعودی در یکی از شماره های اخیر خود "جمهوری اسلامی ایران" را یکی از "بُرد های جهان عرب در نیم قرن اخیر" خواند !

نویسنده با مقایسه موقعیت ایران و کشورهای عرب منطقه در قبل و بعد از انقلاب، عنوان میکند: که جایگاه والای امروز کشورهای عرب منطقه درعرصه جهانی به خاطر "پس رفت" ایران میباشد؛ که اگر ایران با همان سرعت قبل از انقلاب به رشد خود ادامه میداد، "دنیا تنها کشوری را که در خاور میانه میشناخت ایران میبود" ...
نویسنده عنوان میکند که جنگ با ایران تا زمانی که شاه در رٱس حکومت بود غیر ممکن بود و ادامه میدهد "حتی بعد از انقلاب هم غیرت فرزندان تریبت شده دوران شاهنشاهی که به ملیت خود میبالیدند باعث شد که ایران هشت سال دوام بیاورد!" و سپس نسل رزمندگان ایران در جنگ با عراق را با جوانان امروز ایران مقایسه میکند و مینویسد که "صدام خيلی زود به جنگ با ایران رفت! و می بايستی منتظر این نسل، (نسل حاضر) میماند؛ نسلی که از بی هويتی سردرگم است ..."
او سپس به تحلیل اوضاع و احوال ایران و ایرانی در دنیای امروزی می پردازد؛ از مهاجرت ایرانیان، مشکلات اقتصادی، اعتیاد، فحشا ... و در بخش بعدی به درآمد کشورهای عربی، سوریه، عراق و عربستان از "زائران ایرانی" اشاره میکند و میگوید که در زمان قبل از انقلاب، درآمد اعراب، از زائران ایرانی فقط سه درصد آمار امروزی بود!
نویسنده به این هم قناعت نمیکند و در آخر تجاوز به جوانان ایرانی، تعرض به مسافران ایرانی در فرودگاههای عربی، فروش دختران زيبای ایرانی به اعراب و سفر ("به ظاهر") زيارتی (زائران عرب) به شهرهای مذهبی ايران، مانند قم و مشهد برای (هم خواب شدن با زنان زيبای ایران) را یک پیروزی بزرگ برای اعراب میداند و با وقاحت تمام ایران را (تایلند منطقه) میخواند