Saturday, February 18, 2017

خیرت ویلدرز هلندی مراکشی ها را 'تفاله' خواندخیرت ویلدرز، رهبر حزب راست افراطی "آزادی" هلند، در نخستین روز از فعالیت های انتخاباتی خود مراکشی ها را "تفاله" خواند.
به گزارش بی بی سی آقای ویلدرز امروز شنبه ۱۸ فوریه (۳۰ بهمن) تاکید کرد: "تعداد زیادی تفاله مراکشی در هلند وجود دارند که خیابان ها را ناامن کرده اند." او خطاب به رای دهندگان گفت: "اگر می خواهید که کشورتان را پس بگیرید تا هلند دوباره مال هلندی ها شود، تنها به یک حزب [آزادی] می توانید رای بدهید."

مطابق سرشماری سال ۲۰۱۱ هلند، بیش از ۱۶۷ هزار نفر از ساکنان این کشور متولد مراکش هستند که سومین جمعیت مهاجر به این کشور را از خارج از اتحادیه اروپا تشکیل می دهند. این رقم شامل نسل دوم یا سوم مهاجران مراکشی نمی شود.