Saturday, February 18, 2017

جمهوری اسلامی اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان استمایک پنس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را "اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان و منطقه خاورمیانه" معرفی کرد. 
پنس گفت: «امروز اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم به رفتارهای خود برای برهم زدن ثبات خاورمیانه ادامه می‌دهد.»

معاون دونالد ترامپ افزود: «به لطف برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی در قالب برجام و توافق هسته‌ای، اکنون ایران منابع اضافی و بیشتری برای تقویت این رفتارهای خود دارد.»