Thursday, January 26, 2017

هم زمان با تغییر رئیس هیات مدیره ناظر بر پخش برنامه های صدای آمریکا
سونامی در صداى آمريكا

ده ها تن از كارمندان صداى آمريكا خواهان بركنارى ستاره درخشش شدند
مدير کل صداى آمريكا با بالا گرفتن ميزان انتقادات بدون دادن پاسخ جلسه را ترک كرد

به گزارش پایگاه خبری امروز نما،هم زمان با تغییر رئیس هیات مدیره ناظر بر پخش برنامه های صدای آمریکا، ده ها تن از کارکنان بخش فارسی صدای آمریکا، در جلسه ای با حضور مدیر کل این سازمان، خواهان برکناری ستاره درخشش شدند .

به گزارش امروز نما، رييس جديد و موقت هيات مديره شورای اطلاع رسانی بین المللی ایالات متحده آمریکا ( بى بى جى BBG ) که صدای آمریکا و رادیو فردا زیر نظر این شورا برنامه های خود را پخش می کنند، (۱) تعيين شد.

كنت واينستين (۲) ، رييس انديشكده هادسن (۳) از اكتبر ٢٠١٣ عضو هيات مديره شورای اطلاع رسانی بین المللی ایالات متحده آمریکا ( بى بى جى BBG ) بوده است. اين اولين تغيير رسمى از زمان روی کار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سطح مديريت هيات مديره ناظر بر فعاليت صداى آمريكا، راديو فردا و ديگر سازمان هاى خبرى است كه با بودجه كنگره آمریکا اداره مى شوند.

همان طور که پیش تر، تقرییا دو ماه پیش از طریق امروز نما آگاه شدید (۴)، بر اساس قانون جديد مصوب كنگره آمریکا،هيات مديره شورای اطلاع رسانی بین المللی ایالات متحده آمریکا ( بى بى جى BBG ) طى چند ماه آينده رسما منحل خواهد شد و به هياتى مشاوره اى بدون قدرت سياست گذارى بدل مى شود و اين مدير عامل است كه نقشى محورى در اداره سازمان هاى تحت پوشش بى بى جى BBG ايفا خواهد كرد.

كنت واينستين در اين مدت با جان لنسينگ مديرعامل فعلى بى بى جى BBG اين سازمان را براى تغييرات پيش رو آماده مى كند.انتظار مى رود دولت ترامپ به زودى مديرعامل جديدى را براى بى بى جى BBG و كسب راى اعتماد به سنا معرفى كند تا جاى جان لنسينگ را بگيرد.

* ده ها تن از كارمندان صداى آمريكا خواهان بركنارى ستاره درخشش شدند

در همین حال، به گزارش پایگاه خبری امروز نما، آماندا بنت، مديرکل صداى آمريكا (۵)، روز چهارشنبه در جلسه اى كه به مشاجره با كاركنان بخش فارسى صداى آمريكا منتهى شد گفت تا معرفى مديرعامل جديد بى بى جى BBG بر سر كار خواهد ماند. برخی از کارکنان صدای آمریکا، که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتگو با امروز نما گفتند، خانم بنت در اين جلسه شاهد انتقادات شدیدی از سوی كاركنان بخش فارسى عليه ستاره درخشش مدير بخش فارسى صداى آمريكا بود. ده ها تن از كارمندان بخش فارسى در اقدامى بى سابقه به طور شفاهى و كتبى خواهان بركنارى ستاره درخشش شدند.

آماندا بنت در پاسخ خطاب به كاركنان بخش فارسى صداى آمريكا گفت:«پاسخى براى انتقادات شما دارم كه فكر نمى كنم خيلى خوش تان بيايد.پيش از اين كه اين مسوليت را قبول كنم كلى تحقيق و جستجو در گوگل كردم و متوجه شدم چقدر نارضايتى در بخش فارسى وجود دارد. من اتفاقا شخصا بسيارى از مديران پيشين صداى آمريكا را مى شناسم و با آن ها مصاحبه كردم.همه آن ها گفتند بخش فارسى ناراضى ترين بخش بوده است. اين وضعيت از سال ١٩٩٠ همين طور بوده است و همه مديران در اين باره اتفاق نظر داشتند. اين مساله اى محدود به مديريت من در صداى آمريكا نيست. با هر مديرى كه صحبت كردم گفت بخش فارسى ناراضى ترين بخش بوده است. من اين حس را دارم كه چيزهايى ديگرى اين جا مى گذرد غير از مشكل با مديريت. بخش فارسى بيست و هفت سال است ناخشنود بوده و مشكل به مدير بخش فارسى برنمى گردد و به عوامل ديگرى مربوط است».

يكى از كاركنان صداى آمريكا به امروز نما گفت:« ميزان نارضايى انعكاس داده شده روز چهارشنبه بى سابقه است و براى اولين بار است كه كاركنان عليه مدير بخش فارسى در حضور او و در مقابل مديرانش با علم به اين كه ممكن است هدف اقدامات تلافى جويانه قرار بگيرند به طور علنى انتقاد مى كنند. اين كاركنان هنوز اين كرامت و غرور را دارند كه نقش بازى نكنند تا نشان بدهند همه چيز خوب است چون نيست.»

ستاره درخشش در واکنش به نارضايى كاركنان از مديريت خود گفت : اين نارضايى امرى بى سابقه نيست ، در سال ٢٠٠٦ هم عده اى از كاركنان به دفتر مدير وقت صداى آمريكا رفتتد تا نارضايى خود را از وضع بخش فارسى ابراز كنند. اشاره ستاره درخشش به جمعى شامل خود او بود كه براى سرنگونى مدير وقت بخش فارسى در جلسه اى خصوصى به دفتر مدير وقت صداى آمريكا رفتند.

يكى از كاركنان گفت تفاوت اين جلسه، با جلسه ١١ سال پيش در اين است كه جلسه امروز علنى و با حضور تمام مديران و تمام كاركنان بخش است ولى آن جلسه اى جداگانه و خصوصى محدود به افراد مشخص بود.

اوضاع به گونه ای بوده است، که رييس اتحاديه كاركنان صداى آمريكا از مدير صداى آمريكا خواست تعهد بدهد كه كارمندانى كه انتقاد كرده اند هدف تلافى جويى قرار نمى گيرند.آماندا بنت گفت تلافى جويى اتهامى بسيار جدى است و اگر موردى مشاهده شود رسيدگى خواهد كرد.

این در حالی است ، که بسيارى از كاركنان صداى آمريكا معتقدند هدف تلافى جويى هاى مديريت بخش فارسى قرار گرفته اند.شمارى از كارمندان از بى كفايتى و سوء مديريت ستاره درخشش و مديران زير دست او در حضور جمع به شدت انتقاد كردند و خواستند مدير کل صداى آمريكا به اين نگرانى ها بى اعتنايى نكند.

آماندا بنت مدير کل صداى آمريكا گفت بى اعتنايى نكرده و انتقاد از مدير بخش فارسى را انتقاد از خودش مى بيند. كارمندان تاكيد داشتند مشكل شان با مدير بخش فارسى است. در بخشى از جلسه بسيارى دست بالا بردند تا نشان بدهند كه مشكلات بخش فارسى مورد بى اعتنايى مديريت صداى آمريكا قرار گرفته است.

خانم بنت همچنین در جلسه ای که روز چهارشنبه با کارکنان بخش فارسی صدای آمریکا ای که داشت، مدعی شد: که سخنرانى پيروزى دونالد ترامپ و قبول شكست هيلاری كلينتون طبق برنامه ريزى پس از پايان برنامه هاى تلويزيونى بر روى فیس بوک به طور زنده ترجمه شد. اين در حالى است كه چنين چيزى از پيش اعلام نشده بود و و اساسا فیس بوک در ايران فيلتر است.

بر اساس اطلاعات امروز نما، مديريت صداى آمريكا در شب انتخابات از تمام كاركنان بخش فارسى خواسته بود يک ساعت قبل از اعلام پيروزى دونالد ترامپ به خانه بروند. چند نفر از كاركنان وب سایت بدون هماهنگى با مديريت در ساختمان صداى آمريكا مانده بودند كه كوچكترين تجربه و تبحرى در ترجمه هم زمان نداشتند و با كيفيتى نازل به ترجمه هم زمان سخنرانى پيروزى ترامپ بر روى فیس بوک پرداختند.

مدير کل صداى آمريكا همچنين گفت سخنرانى هيلرى كلينتون روز بعد از انتخابات پوشش داده شد.مديريت صداى آمريكا پیش تردر بيانيه اى گفته بود، تلويزيون بخش فارسى صداى آمريكا در برنامه زنده شب انتخابات سخنرانى ترامپ و كلينتون را با ترجمه همزمان پخش كرد. اين يك ادعاى كاملا غيرواقعى است. هيلرى كلينتون اساسا در شب انتخابات سخنرانى نكرد و برنامه هاى تلويزيون بخش فارسى صداى آمريكا زمانى كه كمپين كلينتون از حاميانش دعوت كرد با توجه به ادامه شمارش آراء به خانه بروند حدود يك ساعت پيش از آغاز سخنرانى ترامپ قطع شد.

مدير کل صداى آمريكا كه در جلسه چهارشنبه با كاركنان بخش فارسى زير فشار شديدى براى دفاع از ستاره درخشش بود، با بالا گرفتن ميزان انتقادات بدون دادن پاسخ به پرسش هاى متعدد كاركنان پانزده دقيقه پيش از پايان زمان تعيين شده به اتفاق معاونين اش جلسه را ترک كرد.

نظرسنجى اخير داخلى انجام شده در صداى آمريكا نشان مى دهد كه ميزان رضايت عمومى كاركنان از مديريت بخش فارسى نسبت به سال گذشته در مجموع حدود ١٥ درصد افت كرده است. در نظرسنجى سال قبل هم روند نزولى شديدى ديده مى شد.

(۱) شورای اطلاع رسانی بین المللی ایالات متحده آمریکا( BBG ) نهادی دولتی است که بر تمامی رسانه هایی که بودجه خود را از کنگره و دولت آمریکا دریافت می کنند، نظارت دارد.
صدای آمریکا و رادیو فردا از جمله رسانه های فارسی زبانی هستند که زیر نظر این شورای برنامه های خود را پخش می کنند.
وظيفه شورای اطلاع رسانی بين المللی آمريکا، که يکی از ادارات دولت فدرال محسوب می شود، تقويت و گسترش آزادی و دمکراسی از طريق انتشار آزادانه اطلاعات و اخبار دقيق و عينی است.اين شورا، ضامن استقلال و اعتبار حرفه ای برنامه های راديو فردا و ساير برنامه های راديو تلويزيونی بين المللی دولت آمريکا است.

منبع فیس بوک نما امروز