Thursday, December 8, 2016

زیر پوست “تن فروشی” در تهرانزیر پوست “تن فروشی” در تهران

معاون اجتماعی سازمان امور بهزیستی کشور می‌گوید: «میانگین سنی زنان ویژه حاضر در مراکز بهزیستی کمتر از ۳۰ سال است. درحال‌حاضر، ۲۴ مرکز در کشور به زنان آسیب‌دیده ارائه خدمت می‌کنند و به‌دنبال آن هستیم تا خدمات کامل جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی به آنان ارائه دهیم.» زنان ویژه که نام جدید یک آسیب اجتماعی است. تغییر نامی که به احتمال قوی به امید کاهش وحشت مسئولین از به زبان آوردن مشکلات این گروه در معرض آسیب جامعه انجام شده است.

این در حالیست که هرچقدر کارشناسان و جامعه‌شناسان سعی می‌کنند با عوض کردن نام آنها، بتوانند درباره این آسیب حرف بزنند اما برای مشتریان آنها، هیچ فرقی نمی‌کند که نام این قشر در معرض آسیب چه باشد. مردان خیابانی همان کاری می‌کنند که قبلا می‌کردند.

پاسخ مهدی کروبی به محسنی اژه‌ای
پاسخ مهدی کروبی به ادعای محسنی اژه‌ای
از مردم بخواهید دعا کنند تا آقایان شهامت محاکمه‌ام را در دادگاهی علنی پیدا کنند تا معلوم شود اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که برای دو روز دنیا مرتکب آن رفتارها شدند و کشور و انقلاب را به این روز انداختند."
متن کامل نوشته تقی کروبی به شرح زیر است:

جانی کیست؟

در پاسخ به محسنی اژه ای که مدعی شده بود محصورین مرتکب جنایت شده اند و قوه قضائیه پس از برداشته شدن حصر آماده محاکمه آنان است، دیشب پدر در دیدار با اعضای خانواده گفتند: “از مردم بخواهید دعا کنند تا آقایان شهامت محاکمه‌ام را در دادگاهی علنی پیدا کنند تا معلوم شود اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که برای دو روز دنیا مرتکب آن رفتارها شدند و کشور و انقلاب را به این روز انداختند.”

از ابتدای بحران ۸۸ تا به امروز پدر مجموعاً ۱۱ بار، مستقیم و غیر مستقیم، خواستار برگزاری دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی شده اند. برای آنکه متهم به کلی گویی نشوم لازم است به چند مورد در این زمینه اشاره کنم. اما پیش از آن لازم است اشاره ای هم به دو ادعای اژه ای داشته باشم.