Monday, December 5, 2016

محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران: تل‌سکس و سکس اینترنتی در کشور رواج یافته است

محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران می‌گوید فضای مجازی می‌تواند «دین و اسلام را از بیخ ریشه‌کن» کند٬ «صدبرابر از بی‌حجابی بدتر» است و در کشور «تل‌سکس و سکس اینترنتی» رواج پیدا کرده است.

وی به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران٬ از آنچه «شبیخون فرهنگی» نامیده سخن گفته که «امروزه به سراغ همسران و فرزندان کوچک و بزرگمان آمده است.»

موحدی کرمانی افزوده «برای مثال اگر وارد یک ضیافت خویشاوندی شوید، متوجه می‌شوید که همه اعم از کوچک و بزرگ، سرشان را وارد موبایل‌ها کرده‌اند و آیا این سوال برایمان پیش آمده است که در این موبایل‌ها چه می‌گذرد و مردم چه می‌بینند.»