Saturday, October 29, 2016

سعید طوسی در گفت‌وگو با صدای آمریکا: دیگر حیثیتی برایم نمانده استسعید طوسی در گفت‌وگو با صدای آمریکا: دیگر حیثیتی برایم نمانده است 
از شرمندگی نمی توانم در خیابان بروم


سعید طوسی، قاری قرآن متهم به تعرض جنسی در گفت‌وگو با مهدی فلاحتی در برنامه «صفحه آخر» توضیح می‌دهد که افشاگری انجام شده در مورد او باعث شده تا در زندگی روزمره خود هم دچار مشکل شود.

در برنامه «صفحه آخر» جمعه ۷ آبان، مهدی فلاحتی به آخرین جزئیات پرونده سعید طوسی پرداخت
آقای طوسی در این مصاحبه از این که در برنامه ۲۳ مهر «صفحه آخر» صدای آمریکا حضور نداشته گلایه کرد و گفت: «از قدیم گفته‌اند یک طرفه به قاضی نروید.»

او مدعی شد که «دشمنی دیرینه با ما دارند؛ شکایتی همدارند.. خوب بود من هم صحبتی می‌کردم...»

آقای طوسی اضافه کرد: «در ایران حیثیتی برای ما نمانده است. البته آبرو و عزت دست خداست اما من الان می‌خواهم بروم سر کوچه نان بخرم اذیت می‌شوم.»

این قاری قرآن سرشناس سپس عنوان می‌کند که چون تلفنش کنترل می‌شود باید برای ادامه گفت‌وگو «استعلام» و «مشورت» کند اما بعد از آن دیگر به پاسخ‌های مهدی فلاحتی پاسخ نداد.