Saturday, September 17, 2016

خاطره جنتی از امام زمان
 جنتی در مصاحبه با نسیم آنلاین خاطراتی را از خزعلی تعریف کرده یک مورد آن در زیر میاید:
احمد جنتی: ... یکی از مسائلی که (علی خزعلی) چندین بار به من فرمودند- نمی‌دانم یادشان رفته بود که قبلاً به من گفته‌اند و شاید به این دلیل چند بار تکرار کردند- این بود که: «یک وقتی در یکی از خیابان‌های تهران راه می‌رفتم. آقایی به من رسید». اسم آن آقا را هم گفتند و یادداشت کرده‌ام. گفتند: «به من رسید و گفت: حضرت ولی‌عصر  به شما سلام رساندند!» ایشان می‌گفت :