Friday, September 9, 2016

اداره مهاجرت هلند اقامت دهها پناهنده ایرانی را پس گرفت!
خبرگزاری صدای مسیحیان ایران
دلیل پس گرفتن اقامت ها این بوده که اطلاعاتی که این دسته از پناهندگان در بدو درخواست خود ارائه داده و براساس آن موفق به دریافت جواب اقامت شدند با فعالیتهای فیسبوکی شان در تناقض قرار داشته است!

در یکی دو هفته گذشته دهها پناهنده ایرانی که بین ۲ تا ۵ سال در هلند اقامت داشتند به دلیل تحقیق بخش تحقیقات دیجتالی اداره مهاجرت هلند و با هماهنگی پلیس بخش سایبری؛ جوابهای اقامت شان پس گرفته شده است.

دلیل پس گرفتن اقامت ها این بوده که اطلاعاتی که این دسته از پناهندگان در بدو درخواست خود ارائه داده و براساس آن موفق به دریافت جواب اقامت شدند با فعالیتهای فیسبوکی شان در تناقض قرار داشته و فعالیتها و اطلاعات فیسبوکی انها این ابهام را ایجاد کرده که انها به اداره مهاجرت دروغ گفته بودند.

در نامه های منفی اداره مهاجرت اشاره شده که در این تحقیقات پست ها، عکسها و حتی کامنت های انها بطور کامل رصد میشده است .


نامگذاری گونه ای از گل رز فرانسوی به نام شهبانو فرح
نامگذاری گونه ای از گل رز فرانسوی به نام شهبانو فرح
خبرگزاری ایرانشهر
سازمان پرورش و توسعه گل و گیاهان بومی فرانسه طی مراسمی که روز 7 سپتامبر 2016 در جنوب این کشور برگزار شد، یک گونه گرانبها از گل رز فرانسوی را به نام شهبانو فرح پهلوی نامگذاری کرد.


به گزارش وب سایت rankings roses موسسه پرورش و توسعه گیاهان بومی فرانسه و شرکت delbard french roses که بزرگترین تولید کننده گیاهان تزئینی در اروپاست طی مراسمی، گونه ای خاص از گل رز دو رنگ فرانسوی را به نام Impératrice Farah (شهبانو فرح) نامگذاری کرده اند.