Saturday, September 3, 2016

فساد مانند موریانه‌ به‌جان کشور افتاده
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز ( شنبه) در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور که با عنوان "حراست ها، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" برگزار شد،  با اشاره به عزم دولت در مبارزه با فساد گفت: از نظر دولت و آقای رئیس جمهور مبارزه با فساد اولویت نخست قانون گرایی است در همین زمینه نیز مهمترین رسالتی که در مقطع فعلی برای حراست ها تبیین می شود، قانون گرایی و مبارزه با فساد است.

جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه نقش فساد در کشور ما پر رنگ شده و فساد سیستمی به عنوان موضوعی جدی در کشور مطرح می شود ادامه داد: در مقطع فعلی رسالت همه ما، پاک کردن دامن جمهوری اسلامی از فساد است، متاسفانه فساد مانند موریانه ای به جان کشور افتاده است و اعتماد و اعتقاد مردم را اشاره گرفته است.

وی با تاکید بر این که اعتماد مردم سرمایه ای بزرگ برای نظام است که باید از آن حفاظت شود، بر لزوم مبارزه با فساد تاکید و اظهار کرد: آنچه که نگذاشته با فساد مبارزه ای دقیق شود این است که با فساد  از موضع یک بلا برای نظام برخورد نشده است و هر کسی فکر کرده می تواند رقیب خود و کسانی را که قبول ندارد  با اتهام فساد از صحنه خارج کند یا اینکه در جایی فسادی اتفاق افتاده است و آن فرد از دوستان ما است، سعی شود که آن فساد کوچک نمایی شود و برعکس.

منبع ایسنا