Tuesday, August 30, 2016

مطهری حساسیت عجبب به نامه ام در باره کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 اهداف سیاسی داردمطهری: حساسیت عجیب به نامه‌ام درباره اعدام‌های ۶۷ اهداف سیاسی دارد
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی مطهری در جلسه علنی امروز سه‌شنبه با استناد به ماده ۷۹ آیین‌نامه به تذکر نقوی حسینی نماینده ورامین درباره چرایی نامه مطهری به وزیر دادگستری در خصوص اعدام‌های ۶۷ پاسخ داد.
مطهری گفت: مسئولان توضیح دهند که در سال ۶۷ حکم اجرا شده در کمال احتیاط و با حکم شرعی بوده و هیچ ظلمی به کسی نشده یا اینکه اگر کسانی اعتراض دارند اعلام شود تا بررسی و پیگیری‌های لازم صورت گیرد تا اگر قصوری شده جبران شود. بهتر است پرونده را ببندیم و اینقدر شعار ندهیم.

این روش برای دفاع و استحکام نظام بهتر است؛ این کاری که شما می‌کنید باعث می‌شود همچنان این سوال در ذهن مردم باقی بماند. ما گفتیم آقایان توضیح دهند تا پرونده بسته شود. در همین رابطه آقای پورمحمدی آمدند و تا حدودی توضیح دادند که تشکر می‌کنیم. من نمی‌فهمم این حساسیت عجیب و غریبی که آقایان پیدا کردند به چه معناست. برای بنده این نوع اظهارات جز اهداف سیاسی هیچ هدف دیگری ندارد.