Saturday, August 6, 2016

بازداشت شهرام جزایری به اتهام اقدام علیه نظام جمهوری اسلامیبازداشت شهرام جزایری به اتهام «تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی»

گزارش‌ها حاکی است شهرام جزایری، بازرگان ایرانی،که برای سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود،به اتهام « تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی» بازداشت شده است.

به گزارش خراسان،قرار بود شهرام جزایری در همایشی تحت عنوان «بررسی چالش‌های پیش روی شرکت پدیده در ورود به فرابورس و تأمین نقدینگی» سخنرانی کند.

طبق این گزارش به دنبال بازداشت محسن پهلوان، مدیرعامل سابق شرکت پدیده به اتهام « کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام»تبلیغاتی در خصوص برگزاری این همایش با حضور شهرام جزایری انجام شده بود.

خانواده شهرام امیری می‌گویند او 'اعدام' شده استخانواده شهرام امیری می‌گویند او 'اعدام' شده است
بی بی سی - خانواده شهرام امیری، کارشناس فیزیک هسته‌ای ایران که خروجش از کشور و سپس بازگشتش از آمریکا با جنجال‌های فراوانی همراه بود، از "اعدام" او خبر داده‌اند

مرضیه امیری، مادر شهرام امیری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یک روز قبل از اعدام با پسرش در تهران دیدار داشته و پسرش به او خبر داده که به‌زودی قرار است اعدام شود.

بر اساس این گزارش، آقای امیری چهارشنبه، ۱۳ مرداد "در مکانی نامعلوم" اعدام شده است.

هنوز مقام‌های قضایی ایران خبری در این باره اعلام نکرده‌اند.

خانم امیری می‌گوید که پسرش ۱۰ سال حکم زندان داشته اما ناگهان ماه پیش اعلام کردند که او قرار است اعدام شود.