Thursday, July 14, 2016

تجاوز به دانش‌آموزان کلاس اولی توسط مدیر و دو آشپز مدرسه غیرانتفاعیروزنامه ایران نوشت : نخستین جلسه محاکمه مدیر و دو آشپز یک مدرسه غیرانتفاعی در تهران به اتهام آزار شیطانی چند دانش‌آموز کلاس اولی صبح دیروز در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، مدیر و دو آشپز شیطان‌صفت یک مدرسه غیرانتفاعی متهم هستند پسربچه‌ها را در زیرزمین مدرسه هدف آزار و اذیت قرار داده‌اند.راز این جنایت‌های سیاه در پی اظهارات یکی از دانش‌آموزان فاش شد و خانواده‌ها دریافتند فرزندانشان قربانی نیت شوم این سه نفر شده‌اند.
پس از دستگیری مدیر مدرسه و دو مرد شیطان‌ صفت صبح دیروز نخستین جلسه محاکمه آنها برگزار شد. در این جلسه نتیجه آزمایش‌های پزشکی قانونی موضوع تجاوز را تأیید و قاضی پرونده گفت: والدین دانش‌آموزان نیز خواهان مجازات متهمان شدند.این درحالی است که سه متهم پرونده در جلسه دیروز دادگاه غیرعلنی منکر اتهامات‌شان شدند.


حزب آدمكش و آدم فروش توده ى ايران!حزب توده، زمانى محل تجمع و رشد بزرگ ترين نويسندگان انسان دوست ايران بود. اين نويسندگان، يكى دو تا نبودند كه بشود در اينجا از همه شان نام بُرد. در طول زمان، بسيارى از اين نويسندگان انسان دوست، از حزب جدا شدند و از آن دورى گزيدند. چرايش را برخى گفته اند و برخى نگفته اند. برخى هم ماندند، و عهدشان با حزب را نشكستند. چرايش را در مورد برخى مى دانيم و در مورد برخى نمى دانيم. اين نويسندگان، چيزى كه قطعا نمى خواستند، وابستگى به روس ها بود. به شوروى ها.

اما اين حزب، حزب توده مردم نبود، بلكه حزب رهبرانى بود كه با تمام وجود روس بودند و طرفدار روسيه ى به ظاهر كمونيست شده. آن ها از اين طرفدارى، نفع شخصى -كه الزاما نفع مادى و مالى نبود- مى بردند، و آرزوى شان منفعت رساندن به روس ها در مقابل اين لطف و محبت «رفيقانه» بود.

نکاتی درباره خواست ترکی فیصل برای سرنگونی جمهوری اسلامییکم؛ گو اینکه ترکی فیصل در حال حاضر یک مقام رسمی در حاکمیت عربستان سعودی نیست، اما، یکی از متنفذترین آنهاست که توان تاثیرگذاری در تصمیم‌سازی را در حاکمیت عربستان داراست. وی در پیشینه خود ریاست سازمان امنیت عربستان و سفیر عربستان در واشینگتن را دارد. حضور او در مراسم اپوزیسیون جمهوری اسلامی آگاهانه بود.

دوم؛ این نخستین حضور رسمی یک مقام ارشد خاندان سعودی در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. اگر وی در این سخنرانی فقط حضور فیزیکی می‌یافت، نفس حضور یکی از چهره‌های سعودی در مراسم اپوزیسیون جمهوری اسلامی، پیام نزدیک شدن این دو را داشت چه رسد به اینکه وی در مراسم حضور یافته، سخنرانی کند و صراحتاً خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شود.