Saturday, June 4, 2016

کارنامه سیاه خایه مالی به نام ابراهیم یزدی از زبان بی بی سی
کارنامه سیاه خایه مالی به نام ابراهیم یزدی از زبان بی بی سی

تماس‌های سری دولت کارتر با آیت‌الله خمینی یک روز پیش از خروج شاه از ایران شروع می‌شود. اینکه آیت‌الله خمینی و دولت کار‌تر چه روابطی داشتند و چطور خط‌ مشی آنها در ظاهر و برای مدت کوتاهی همخوانی پیدا کرده بود در پی انتشار مجموعه جدیدی از اسناد آمریکا بهتر قابل درک است.
بنیانگذار جمهوری اسلامی مأموریت حساس گفت‌وگوهای محرمانه با دولت کارتر را به ابراهیم یزدی واگذار می‌کند. یزدی سالها در تگزاس زندگی کرده بود و زبان آمریکایی‌ها را خوب درک می‌کرد. به علاوه او دوستانی چون ریچارد کاتم، استاد دانشگاه پیتسبورگ داشت که سال‌ها بعد مشخص شد در جوانی مأمور مخفی سیا در تهران بوده است.