Tuesday, May 31, 2016

سرنوشت دردناک افغان های یک بار مصرف و معلول در جنگ سوریه


سید عالم اختری در جنگ سوریه دچار قطعی نخاع شد 

سرنوشت افغان های یک بار مصرف و معلول در جنگ سوریه
العربیه فارسی - همانگونه که در بسیاری از گزارش‌ها آمده، تهران، از افغان‌های مقیم در ایران به منظور اعزام آن‌ها به جنگ سوریه در دفاع از نظام بشار اسد استفاده می‌کند. این را افغان‌هایی که به اسارت مخالفان حکومت اسد در آمده‌اند نیز تایید می‌کنند.

افغان‌هایی که به سوریه اعزام می‌شوند، به عضویت «لشکر فاطمیون» در می‌آیند که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود. به این افراد حقوق هم داده می‌شود. بسیاری از آن‌ها در سوریه کشته می‌شوند. اما کمتر گزارشی از افغان‌هایی منتشر شده که در جنگ سوریه زخمی و دچال معلولیت شده‌اند.
صفحه «گزارش جنگ در سوریه و عراق» که اخبار این دو کشور را رصد می‌کند، گزارشی درباره سرنوشت افغان‌های زخمی شده در جنگ سوریه منتشر کرده است.