Monday, May 23, 2016

دو مسجد عمده نروژ توسط لانه جاسوسی جمهوری اسلامی مدیریت می شود
دو مسجد عمده نروژ توسط لانه جاسوسی جمهوری اسلامی مدیریت می شود 
شهروند
ارزیابی مرکز آمار نروژ که در هفته اخیر منتشر شده است، نشان می‌دهد که دو مسجد بزرگ و عمده‌ی نروژ از جمله مسجد توحید در اسلو از ایران مدیریت می‌شود.
در گزارشی که برای ماهنامه‌ی “فریاد” (Exclamation) تهیه شده، منابع آگاه اعلام کرده‌‌اند که امام‌های جماعت برخی از مسجدها از طرف ایران انتخاب می‌شوند تا پیام‌های ایران را در اروپا بگسترانند. همین گزارش تأکید می‌کند که سفارت جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه‌ی پناهندگان ایرانی ساکن نروژ و برگزیدن کسانی که با آنها همکاری کنند به طور چشم‌گیری فعال است. کسانی که برگزیده می‌شوند، به کارهای گوناگون با نیت‌های متفاوت گمارده می شوند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر دینی ایران است و از سوی جامعه‌ی اهل بیت که مسجد «امام علی» در اسلو محل برگزاری مراسم مذهبی‌شان و گزینش نیرو برای ایران است، حمایت می‌شود.