Monday, March 21, 2016

گلشیفته فراهانی برای اولین بار در تئاتر فرانسه هنر نمایی می کند
گلشیفته فراهانی هنرپیشۀ فرانسوی-ایرانی برای اولین بار در فرانسه از دوازدهم ماه مه آینده در تئاتر "آنا کاره نین" به کارگردانی "گاتان واسار" ایفای نقش خواهد کرد. گلشیفتۀ فراهانی ۳۲ سال دارد و زادۀ تهران است و پدرش، بهزاد فراهانی، از سینماگران به نام ایران به شمار می رود.