Friday, January 29, 2016

بی‌خوابی آگاهی از شیوع یک بیماری یا اختلال برای برنامه‌ریزی و تخمین نیازهای مراقبت بهداشتی و تخصیص اعتبارات مناسب برای آن ضروری است. افزون بر آن تحلیل شیوع با توجه به یافته‌های جمعیت‌شناختی- اجتماعی می‌تواند ما را در رهیافت سبب‌شناسی این اختلال و گروه‌های پرخطر و به دنبال آن یافتن روش‌های تشخیصی و درمانی مناسب یاری کند. طبقه‌بندی بین‌المللی اختلالات خواب، بیش از ٨٠ اختلال متفاوت خواب را مشخص کرده است. اختلالات خواب شایع هستند، اما با وجود شیوع فراوان، اهمیت آن توسط جامعه نادیده گرفته شده است. این امر سبب می‌شود که در بسیاری از موارد تشخیص داده نشده و در نتیجه درمان نشوند. مانند بسیاری دیگر از مشکلات پزشکی، درمان‌نشدن این اختلالات همراه خواهد بود با افزایش خطر بیماری و رنج بیمار در سطح فردی و افزایش هزینه‌های مالی و تبعات اقتصادی-اجتماعی آن. حداقل ١٠درصد افراد جامعه از یک اختلال خواب بارز بالینی رنج می‌برند. بی‌خوابی شایع‌ترین اختلال خواب است و به دنبال آن اختلالات تنفسی حین خواب و سندرم پاهای بی‌قرار جای می‌گیرند.

سوئد ۶۰ تا ۸۰ هزار مهاجر را بر می‌گرداند
copyrightReutersImage captionحدود ۱۶۳ هزار مهاجر در سال ۲۰۱۵ در سوئد درخواست پناهندگی کردند، که بالاترین آمار سرانه در اروپا بود 
وزیر کشور سوئد اعلام کرده است که دولت این کشور انتظار دارد حداکثر ۸۰ هزار پناهجو را که تقاضانامه های آنها رد شده از کشور اخراج کند.
آندرس ایجمن گفت که برای بازگرداندن این مهاجران که چند سال طول خواهد کشید از هواپیماهای اجاره ای استفاده خواهد شد.
او به رسانه های سوئدی گفت:‌ "ما از ۶۰ هزار نفر حرف می زنیم اما شمار آنها ممکن است به ۸۰ هزار نفر برسد."