Saturday, January 2, 2016

متن نامه عالی پیام از زندان به وزیر محترم بهداشت و درمان
متن نامه عالی پیام از زندان به وزیر محترم بهداشت و درمان
جناب آقای دکتر هاشمی
من محمدرضاعالی پیام، فیلمساز ممنوع کار و شاعر طنز پرداز متخلص به هالو به عنوان زندانی سیاسی این نامه را از زندان رجایی شهر، بند دو، سالن شش، برای شما می نویسم.
هرچند قبلن نیز طی نامه هایی از شما دعوت کرده بودیم سری به این زندان بزنید و از نزدیک شاهد وضعیت بهداشتی و درمانی و تغذیه ای ما باشید که چه والذاریاتی است. نمی دانم وقت شما ایجاب نکرد، یا زندانیان جزء جمعیت کشور به حساب نمی آیند، یا سلامتی آنها مهم نیست، یا شما وزیر زندانی ها نیستید، یا شاید اصلن نامه های ما به دست شما نرسیده است. 
اما این نامه را نه برای توصیف وضعیت بهداشتی زندان، که به عنوان شکایت از مسئولین و کارکنان بیمارستان امام خمینی می نویسم. هرچند امید رسیدگی نمی رود.

بیلبردی حاوی تصویر و نقل‌ قولی از رهبر جمهوری اسلامی در شهری در شمال آلمان
بیلبردی حاوی تصویر و نقل‌ قولی از رهبر جمهوری اسلامی در شهری در شمال آلمان نصب شده است. به نوشته‌ی وب‌سایت "جمهوریت" این بیلبرد در شهر دلمنهورست در ایالت نیدرزاکسن نصب شده و بر روی آن، این جمله از نامه‌ی اخیر علی خامنه‌ای به جوانان غربی دیده می‌شود: «رنج هر انسانی در هر نقطه از جهان، به‌ خودی‌ خود برای هم‌نوعان اندوه‌بار است.» علی خامنه‌ای در سال ۲۰۱۵ دو نامه را خطاب به جوانان غربی نوشت. ستادی ویژه در دفتر وی مسوولیت انتشار گسترده و تبلیغ این نامه‌ها را بر عهده دارد.
تقاطع