Thursday, December 15, 2016

واکنش‌ رئیس پارلمان اسرائیل به ممنوعیت پوشیدن دامن کوتاه در پارلمانممنوعیت ورود کارمندان زن پارلمان اسرائیل که دامن کوتاه پوشیده‌ بودندبه داخل ساختمان مجلس، با واکنش رئیس کنست رو‌به‌رو شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یوری الدشتاین٬ رئیس پارلمان اسرائیل (کنست) که برای آرام کردن معترضان در رادیو سراسری اسرائیل صحبت می‌کرد٬ از اینکه کارکنان باید پوشش مناسبی در کنست داشته باشند دفاع کرد و گفت فردی که مانع ورود این زنان شده٬ فقط انجام وظیفه کرده است.
با این حال او گفت که کنست "ایران یا طالبان" نشده است.
حدود ۱۰ روز پیش ماموران نگهبانی کنست از ورود زنانی جلوگیری کردند که از نظر آنان لباس‌شان "نا مناسب" بوده است.
اوایل ماه جاری میلادی پارلمان اسرائیل مقررات جدیدی وضع کرد که در آن مصادیق پوشش "نامناسب" برای ورود به پارلمان مشخص شده است.
بی بی سی فارسی